workshop
Ekstern workshop
For deltagere:
En workshop er en kreativ og tidsbegrænset proces, hvor deltageren får et æstetisk flot produkt med hjem - medmindre det skal bruges som en udstilling hos jer. Book en workshop og brug den som en kreativ markedsføring, der giver værdi for dine kunder/borgere/brugere/besøgende og for jer. Det bliver en workshop, som dine deltagere husker og er vilde med at være en del af. Loyale kunder skabes ved at give dem gode oplevelser. Målgruppen er oftest børnefamilier, men jeg planlægger workshoppen efter jeres ønsker og behov. Workshoppen kan være en åben workshop uden tilmelding for deltagere.
Fx genbrugspapir workshoppen "Fra bog til bog".
Intern workshop
For din arbejdsplads:
Udvikling med designmetoder skaber masser af idéer på bordet og masser af læring. Det er en workshop, der giver jer konkrete metoder til at arbejde med innovation og kreativitet i projekter. Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer og mål. I får håndgribelige værktøjer til at arbejde med designtænkning i jeres projekt. Fokus er på øget innovation, konceptudvikling, samskabelse, relationer og kreativ branding. Med designmetoder kan vi skabe et overblik over innovationsprocessen, visualisere virksomhedens mission, udvikle jeres markedsføringsworkshops eller skabe indhold til jeres sociale medier. Fx starter jeg ofte med en kæmpe idégenereringsøvelse, hvor vi tegner direkte på papirdugen
Undervisningsforløb til skoler
Æstetiske læringsprocesser
For folkeskoleklasser:
Æstetik betyder ikke blot noget smukt, men også den kundskab man får gennem sanser, følelser og oplevelser. Her arbejdes også med designprocessen og resultatet er ofte noget kreativt indenfor kunst, design eller kultur. Undervisningsforløbet udvikles specielt til jeres skoleklasse. Forløbet tager udgangspunkt i elevernes alder, fagets fælles faglige mål og temaet. Eleven er aktiv handlende i sin egen læreproces. Vores valgte tema og koncept bidrager til at skabe betydning.
Fx Zine workshop - bøger med et budskab.