Designdrevet udvikling
Designstrategi, validering og udformning af designløsninger og koncepter.
 Originale løsninger
Kaleido tænker ud af boksen og ind i dit projekt.
Formidling
 Kaleido kan forvandle kompleks viden og abstrakte tanker til konkret og håndgribelig kommunikation.
Samskabelse
I stedet for først at høre slutbrugeren, når løsningen allerede er klar, vil vi skabe en meningsfuld løsning sammen med brugeren og jeres frontpersonale.
Teambuilding workshops
Med designmetoder kan vi skabe et overblik over innovationsprocessen, visualisere virksomhedens mission, vision eller fx skabe indhold til sociale medier. Med kreative materialer og prototyper kan vi designe nye værdifulde løsninger sammen med dig og dine medarbejdere.
Markedsføringsevents
Vi skaber kreative markedsføringsevents for virksomheder, som dine kunder husker og er vilde med at deltage i. Loyale kunder skabes ved at give dem gode oplevelser. Fokus er på øget innovation, konceptudvikling, samskabelse, relationer og kreativ branding.
Æstetiske læringsprocesser
Æstetik betyder ikke blot noget smukt, men også den kundskab man får gennem sanser, følelser og oplevelser. Deltageren er aktiv handlende i sin egen læreproces og bidrager til at skabe betydning. Resultatet er ofte noget kreativt indenfor kunst, design eller kultur.
Hvordan bruger Kaleido designtænkning?
 Alle workshops og markedsføringsevents er gennemtænkte koncepter, hvor vi bla. anvender brugerinddragelse fra start til slut. I processen inddrager vi kunden; jeres udfordringer, ønsker og værdier. Med disse indsigter kan vi udvikle arrangementer, som støtter op om kundens DNA og synliggør deres markedsføring på en kreativ og original måde. I selve arrangementet inddrager vi brugeren til at skabe et værdifuldt, synligt resultat.

Et eksempel på brugerinddragelse og en designproces:
Fx udsmykning på Frydenlund Fælleshus’ glasfacader, med tegninger tegnet af områdets beboere, faciliteret af Kaleido.
Fælleshusets værdier er fællesskab og ejerskab. Vi udviklede et arrangement til områdets børn, med en faciliteret tegneworkshop. Arrangementet handlede om at få børnene til at tage ejerskab over deres område gennem udsmykning af fælleshusets glasfacader. På workshoppen fik børnene mulighed for at tegne et dyr eller et portræt af sig selv på fælleshusets vinduer.
Kaleido’s målsætning var lige fra starten at stille krav til børnene og deres færdige tegninger. Den ekstra tid og indsats børnene lagde i deres tegning betød i sidste ende, at de blev mere stolte af deres tegning. Børnene kunne komme og gå som de ville over de to dages workshop. Men 90% af børnene var så vilde med arrangementet, at de deltog i alle timerne. Fælleshusets glasfacade blev rigtig flot og det afspejlede brugerne. Slutresultatet fik meget mere værdi end hvis Kaleido selv havde tegnet på vinduerne, fordi brugerne selv havde været en del af værket.

Eksempler på ydelser

Workshops
En workshop er en kreativ og tidsbegrænset proces, der giver jer konkrete metoder til at arbejde med udvikling og kreativitet i projekter. Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer og ønsker. I får håndgribelige værktøjer til at arbejde effektivt og succesfuldt med designtænkning, samskabelse og kreativitet i hverdagen.
Konceptudvikling
Et koncept er en samling af idéer der ligger bag udformningen eller markedsføringen af et givet produkt, projekt, serviceydelser el.lign. Et koncept er en rød tråd i jeres virksomheds kommunikation, udseende og produkter/ydelser mf. Det er det, der adskiller jer fra konkurrenterne og får kunderne til at vende tilbage til jer. Fordi de husker jer, og I står stærkt på markedet.
Foredrag
Et fordrag, hvor du er en aktiv del af foredraget. Det gør, at du husker den nye viden meget bedre og kan implementere den i hverdagen. "Tell me, I’ll forget. Show me, I’ll remember. Involve me, I’ll understand". Det kan være små opgaver under foredraget, elektroniske afstemninger eller smagsprøver af insekter - hvis du tør.
Illustration og grafisk materiale
Det kan være sanselige visitkort og kreative plakater, der skiller sig ud fra mængden. Det kan også være grafiske elementer eller illustrationer som en visuel identitet til en kampagne eller et større projekt.
Undervisningsforløb og kompetence udvikling
Undervisningsforløb og kompetence udvikling kan udvikles specielt til jeres behov og udfordringer. Forløbene tager udgangspunkt i deltagernes alder, fagligheder, interesser og ønsker.
Interaktiv kunst- og design installationer
Interaktive installationer er et helt nyt koncept indenfor markedsføring, hvor leg, spil og kunst fortæller historien. Interaktioner mellem mennesker, fysiske objekter og evt. elektronik byder på oplevelser ud over det sædvanlige, hvor grænsen mellem kunst og markedsføring udviskes. Disse installationer kan bruges under events og arrangementer, til festivaller, til kulturnatten i din by osv. Installationerne kan laves af bæredygtige genbrugsmaterialer. Bruges som en involverende form for markedsføring (Oplevelsesøkonomi), eller som startskuddet for en kampagne. Det mindsker barrierer mellem dig og kunden, når du giver dem en kvalitetsoplevelse, som de husker.
"I udviklingen af nye løsninger er det velkendt, at designere og deres processer, metoder og mindset kan give virksomheder indgående kendskab til deres kunder og brugere på baggrund af iagttagelser af behov og konkret adfærd. Professionelle designere har evnen til at omsætte indsigt til strategi, til nye koncepter, prototyper, forretningsmodeller og konkrete løsninger, der sikrer en øget oplevet værdi for brugeren og dermed en stærkere plads i markedet for virksomheden."
Dansk Design Center
danskdesigncenter.dk

CASE: Markedsføringsevent

Kampagne for Kolding Kommune

Storskraldsordningen er især er en service til dem, der ikke har bil og dem, der ikke lige har mulighed for at slæbe sin gamle sofa med i bussen. Derfor blev der tænkt ud af boksen, og ind i busskuret, for at møde borgerne i øjenhøjde, da kampagnen for Koldings nye storskraldsordning skulle sættes i gang.