Hvordan bruger Kaleido designtænkning?
 Alle workshops og markedsføringsevents er gennemtænkte koncepter, hvor vi bla. anvender brugerinddragelse fra start til slut. I processen inddrager vi kunden; jeres udfordringer, ønsker og værdier. Med disse indsigter kan vi udvikle arrangementer, som støtter op om kundens DNA og synliggør deres markedsføring på en kreativ og original måde. I selve arrangementet inddrager vi brugeren til at skabe et værdifuldt, synligt resultat.

Et eksempel på brugerinddragelse og en designproces:
Fx udsmykning på Frydenlund Fælleshus’ glasfacader, med tegninger tegnet af områdets beboere, faciliteret af Kaleido.
Fælleshusets værdier er fællesskab og ejerskab. Vi udviklede et arrangement til områdets børn, med en faciliteret tegneworkshop. Arrangementet handlede om at få børnene til at tage ejerskab over deres område gennem udsmykning af fælleshusets glasfacader. På workshoppen fik børnene mulighed for at tegne et dyr eller et portræt af sig selv på fælleshusets vinduer.
Kaleido’s målsætning var lige fra starten at stille krav til børnene og deres færdige tegninger. Den ekstra tid og indsats børnene lagde i deres tegning betød i sidste ende, at de blev mere stolte af deres tegning. Børnene kunne komme og gå som de ville over de to dages workshop. Men 90% af børnene var så vilde med arrangementet, at de deltog i alle timerne. Fælleshusets glasfacade blev rigtig flot og det afspejlede brugerne. Slutresultatet fik meget mere værdi end hvis Kaleido selv havde tegnet på vinduerne, fordi brugerne selv havde været en del af værket.