Rummet som vejviser

Wayfinding på Sygehus Lillebælt, Middelfart.

Samarbejdspartnere
Udviklingsprojekt mellem LAB Designskolen Kolding, Sygehus Lillebælt og jeg.

Løsning
Jeg har udviklet konceptet omkring "Rummet som vejviser", som er lysende piktogrammer, der bliver lyst op på gulve og vægge ved hjælp af projektører. Det gør, at patienter og pårørende kan finde rundt, ved at følge lyset og rummet som vejviser. Det er vigtigt at konceptet skal være flytbart på et sygehus, bl.a. derfor er vi endt ud med dette koncept.

Resultat
Projektet består af en lang række undersøgelser og analyser. Alle disse undersøgelser har resulteret i en række indsigter, som igen har resulteret i en række anbefalinger til Middelfart Sygehus. Piktogrammet er udviklet og baseret på brugerundersøgelser.

Opgave
Rammen om udviklingsprojektet handler overordnet om, hvordan man kan bruge designmetoder til at kortlægge og løse udfordringer i en hospitalskontekst, hvor det er interessant at arbejde med wayfinding. Designet tog udgangspunkt i brugeren. På et hospital er det en kompleks størrelse, i en balance så det giver mening for alle parter, da de har forskellige forudsætninger for at være til stede og skulle finde vej.

Middelfart Sygehus er den del af Sygehus Lillebælt og Rygcenter Syddanmark.
Velfærdsdesign
Kommunikationsdesign
Grafisk design
Designantropologi
Brugerundersøgelser
Prototyping