Designprocessens 7 faser

Designfacititering i en udviklingsproces
Designfacititering i en udviklingsproces følger denne model ”Designprocessens 7 faser” udviklet af Kaleido, på baggrund af Herbert A. Simon’s model. The Sciences of the Artificial, The MIT Press.

Designprocessens 7 faser gør en innovationsprocess konkret og succesfuld.
Til hver fase følger designmetoder, som hjælper udviklingen på vej. Her beskrives de 7 faser kort:

Fase 1: Definition og behovsafdækning
Her definerer vi problemet og behovet, som projektet skal løse. Vi finder frem til kernen i et problem. Dette gør, at vi løser de rigtige udfordringer, som et fundament for hele projektet.

Fase 0-7: Samskabelse
Her arbejder forskellige aktører sammen i processen om at udvikle ny velfærd, løsninger, services mm.. Både borgeren, fagpersoner, producenter og frontpersonale deltager i frembringelsen af sin egen ydelse. Samskabelse kan anvendes i alle faser, da det giver vigtig viden til løsningen.

Fase 2: Indsamle og undersøge
Her indsamler vi viden igennem observationer, interviews, indsigter, artikler osv. Denne viden skal forståes og omsættes, så det bliver brugbart i projektet.

Fase 3: Idégenerere
Her kommer vi med innovative ideer, som kan løse udfordringen og behovet, på baggrund af den indsamlet viden.

Fase 4: Konceptualisere
Et koncept er det konkrete resultat af idéer, en rød tråd som samler projektet. Her undersøger vi ideerne, arbejder videre med dem og udvælger de bedste.

Fase 5: Prototype og test
Dette er den første, som regel fuldt funktionsdygtige udgave af et produkt eller en service. Denne bruges til at teste løsningen af, udvikle den og forbedre løsningen. Der kan laves flere prototyper, som testes.

Fase 6: Udførelse
Her udvikles prototyperne færdige. Den færdige løsning implementeres og overleveres med de relevante informationer til brugerne.
Designproces
Designfacilitering